Skupina B vs BE – treba vodičák skupiny BE?

Skupina B vs BE – treba vodičák skupiny BE?

Vodicsky preukaz skupiny B + BE + E

Vodicsky preukaz skupiny B + BE + E

Často dostávam otázku, či je potrebné robiť si k vodičskému preukazu skupiny B aj skupinu E na vozíky.

Tiež som spomínaný problém riešil pár rokov dozadu a hľadal som informácie na fórach. Avšak na fórach sa vždy stretnú dve strany, ktoré majú argumenty pre a proti. Preto som si to zisťoval priamo na polícii a opýtal sa kompetentných.

 

Moja otázka:

Mám vodičský preukaz skupiny B a potrebujem za sebou ťahať obytný príves, ktorý ma maximálnu dovolenú hmotnosť viac ako 750 kg. Potrebujem na to skupinu BE?

 

Citovaná odpoveď:

Vyjadrenie odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru slovenskej republiky k skupine BE:

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácie – odpoveď

Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru obdržal od Vás žiadosť o poskytnutie informácie týkajúcej sa vedenia vozidla s vodičským oprávnením na sk. B s prípojným vozidlom.

Po preskúmaní predmetnej žiadosti Vám odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru dáva na vedomie, že podľa ustanovenia § 75 ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o premávke) do skupiny motorových vozidiel B patria

  1. Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
  2. Motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

Podľa  § 76 ods. 7 zákona o premávke žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny B. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a B1; jazdnú súpravu podľa § 75 ods. 7 písm. b), ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg, oprávňuje viesť len vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizovaným kódom, ktoré možno udeliť po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole, alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla. Vodičské oprávnenie skupín B po dvoch rokoch od jeho udelenia oprávňuje viesť aj motorové vozidlá skupiny A1 s automatickou prevodovkou, a to len na území Slovenskej republiky. Vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá skupiny T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny T a prípojného vozidla za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 3 500 kg.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na vedenie Vami uvádzanej jazdnej súpravy je postačujúce vodičské oprávnenie na skupinu „B“.

 

Prikladám aj originálny dokument. Čiže keď Vám niekto bude tvrdiť opak tak to nie je pravda. Ešte by som doplnil, že to platí len pre Slovenskú republiku. Mám potvrdené, že rovnako je to aj v Českej republike, Nemecku a Holandsku. Ostatné krajiny som nezisťoval, ale ak by niekto mal aj iné informácie, kľudne ich napíšte do komentárov a ja článok doplním.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *