Prihlásenie

Postup prihlásenia na slovenské značky

Za predpokladu, že karavan mám fyzicky na Slovensku spolu s odhlásením TP v zahraničí. K prepisu treba aj preloženú kúpnu zmluvu (odporúčam vypísať v angličtine aby tomu predavajúci a kupujúci rozumeli).

Vzor kúpnej zmluvy obytného prívesu v slovenčine:

Kúpna zmluva medzi fyzickými osobami

Vzor kúpnej zmluvy obytného prívesu v angličtine:

Jednoduchá kúpna zmluva v angličtine

Ak nemôžem byť osobne prítomný tak môžem poveriť príslušnú osobu na zápis dovezeného prívesu. Prikladám splnomocnenie:

Splnomocnenie na úkony dovezeného vozidla

 

Samotný postup:

 1. Nájdem si spoločnosť, ktorá mi musí úradne preložiť TP do slovenského jazyka. Moja skúsenosť je že úrady akceptujú aj český jazyk, následne navštívim odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (OCDaPK) vo svojom okresnom meste a vypíšem žiadosť o vydanie slovenského TP. OCDaPK, má nato 30 dní, takže je dobré keď začnete proces hneď prvý možný deň.
 2. Ak v ruke držím preložený TP zo zahraničia absolvujem KO – kontrolu originality a STK vo Vami vybranom meste.
 3. Po úspešnom absolvovaní KO a STK opätovne navštívim odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a doložím im dokumenty z KO a STK.
 4. Počkám kým mi OCDaPZ vydá TP.
 5. Zaplatím si povinné zmluvne poistenie.
 6. S vydaním TP navštívim našu políciu, vypíšem žiadosť o zaradenie do evidencie. Ak je všetko v poriadku tak dostanem značky.
 7. V poslednom rade musím absolvovať ešte administratívnu technickú kontrolu na stanici STK.
 8. Užívam si karavan/ obytný príves.

 

Približne náklady za prihlásenie

 1. Preklad: 50 €
 2. Kontrola originality – 60 €
 3. Prvá STK: 26 €
 4. Obvodný úrad cestnej dopravy a pozemnej komunikácie: 106 €
 5. Poistenie ročné: 25 €
 6. Polícia správny poplatok za značky: 50 €
 7. Administratívna STK: 12 €

 

Celková orientačná cena prihlásenia karavanu zo zahraničia je 330 €