Prihlásenie

Postup prihlásenia na slovenské značky

Postup za predpokladu, že mám karavan fyzicky na Slovensku spolu s odhlásením TP v zahraničí: k prepisu treba aj preloženú kúpnu zmluvu (odporúčam vypísať v angličtine, aby tomu predávajúci a kupujúci rozumeli).

Vzor kúpnej zmluvy obytného prívesu v slovenčine:

Kúpna zmluva medzi fyzickými osobami

Vzor kúpnej zmluvy obytného prívesu v angličtine:

Jednoduchá kúpna zmluva v angličtine

Ak nemôžem byť osobne prítomný, môžem poveriť príslušnú osobu na zápis dovezeného prívesu. Prikladám splnomocnenie:

Splnomocnenie na úkony dovezeného vozidla

 

Samotný postup:

 1. Nájdem si spoločnosť, ktorá mi musí úradne preložiť TP do slovenského jazyka. Moja skúsenosť je, že úrady akceptujú aj český jazyk. Následne navštívim odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (OCDaPK) vo svojom okresnom meste a vypíšem žiadosť o vydanie slovenského TP. OCDaPK má na to 30 dní, takže je dobre, keď začnete proces hneď v prvý možný deň.
 2. Ak v ruke držím preložený TP zo zahraničia, absolvujem KO – kontrolu originality a STK vo vami vybranom meste.
 3. Po úspešnom absolvovaní KO a STK opätovne navštívim odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a doložím im dokumenty z KO a STK.
 4. Počkám, kým mi OCDaPZ vydá TP.
 5. Zaplatím si povinné zmluvne poistenie.
 6. S vydaním TP navštívim našu políciu, vypíšem žiadosť o zaradenie do evidencie. Ak je všetko v poriadku, dostanem značky.
 7. V poslednom rade musím absolvovať ešte administratívnu technickú kontrolu na stanici STK.
 8. Užívam si karavan/obytný príves.

 

Približne náklady za prihlásenie

 1. Preklad: 50 €
 2. Kontrola originality: 60 €
 3. Prvá STK: 26 €
 4. Obvodný úrad cestnej dopravy a pozemnej komunikácie: 106 €
 5. Poistenie ročné: 25 €
 6. Polícia správny poplatok za značky: 50 €
 7. Administratívna STK: 12 €

 

Celková orientačná cena prihlásenia karavanu zo zahraničia je 330 €