Obytný príves Sterckeman, predstan, plynové kúrenie, 900 kg