Obytný príves Adria – max. hmotnosť 750 kg – predstan – kúrenie