Obytný príves Hobby 440 – bojler – predstan – mover