Hobby 540 – 2009 s markíza + klíma + mover + predstan